Thorax - Blood management

ACT PLUS Analyssystem för blodkoagulering

ACT PLUS  är ett automatiskt koagulationssystem från Medtronic, som världsledande inom medicinsk teknologi och blodhantering i mer än ett decennium, introducerar nu en ny generation automatiska koagulationsmätare. ACT plusT systemet (activated clotting time) är ett mikroprocessorkontrollerat, elektromekaniskt koaguleringsinstrument med uppgift att bestämma koagulationstiden i helblod, citratblod eller plasmaprov. Koagulationstiden visas på instrumentets display.

ACT plus systemet erbjuder långtidslagring av data och med tillgång till tidigare patient- och kvalitetskontroll. Testresultaten lagras i den ordning de genomförs.

Möjligheten att överföra eller spara data till extern disk ökar systemets mångsidighet. ACT Plus systemet kombinerar en pålitlig standard, inom exakt koagulationsmätning, med datahantering och färdiga anslutningsmöjligheter. Koagulationstiden mäts i verklig tid och inte i kalkylerad tid.

Läs mer på medtronic.se