Thorax - Blood management

HMS PLUS Analyssystem för blodkoagulering

Detta intuitiva system med flertalet användningsområden genomför enkelt in-vitro diagnostik i/på:

  • behandlingsrumme
  • operationssalen’
  • kateteriseringslabbet
  • det kliniska labbet
  • intensivavdelningen
  • akutmottagningen
  • eller varsomhelst där koaguleringstester är viktiga för framgångsrik medicinsk behandling.

HMS Plus är en pålitlig, mångsidig produkt på vilken följande tester kan utföras:

  • Heparin Dose Response – för att identifiera individuellt heparin behov
  • Heparin Protamine Titration – för att ta reda på heparin koncentratione
  • Active Clotting Time – för att överblicka antikoaguleringsfunktionen

Godkänd, effektiv patienthantering

Det är mångsidigheten som gör HMS Plus system till ett effektivt verktyg för patienthantering. Användare kan plocka bort överflödig information i mjukvaran och välja ut speciella applikationer för mer målinriktade rapporter. Uppgraderade nya tester läggs snabb och enkelt till så att patienthanteringen hålls aktuell.

Lägre operativa kostnader

Under och efter användandet av HMS Plus används endast ett mindre antal blodprodukter vilket minskar kostnaderna.
Systemet erbjuder också direkta och snabba svar.

Läs mer på medtronic.se