Thorax - Perfusion

Oxygenatorer och Resevoar – PIXIE

Affinity Pixie ® Oxygenator för nyfödda, spädbarn och små barn som kräver hjärt bypass för flöden upp till 2,0 L / min. Designen erbjuder enkel installation, användarvänlighet och låg prime volym.

Affinity Orbit ® Holder System är ett enkelt och flexibelt system vilket ger större flexibilitet vid uppsättning för att anpassa sig till önskad uppkoppling.
Hållaren passar även till Affinity Fusion.

• Affinity Pixie Syrsättningsanordning
• Affinity Pixie kardiotomi / Venous Reservoir
• Affinity Orbit Holder System

Två biokompatibla ytor alternativ tillhandahålls för oxygenatorn, kardiotomibehållare /venös reservoar, slangset och kanyler.

Se animationen här:

Cortiva ® BioActive Surface

• ”End pont attached heparin cotning – non leching”
• Ger biologiskt kompatibel yta.

Balans ® Biosurface

• En hydrofil Biosurface alternativet utan heparin
• Minskar plättaktivering
• Minskar trombocytvidhäftning
• Bevarar trombocytfunktionen

Läs mer på medtronic.se