Thorax - Blood management

AutoLog Autotransfusions System

AutoLog Autotransfusions System bearbetar blod som sugs upp ifrån ett operationsområde med avsikt att ge tillbaka ett tvättat erytrocytkoncentrat till patienten. Denna bearbetning åstadkommes med hjälp av en innovativ klockdesign
tillsammans med sofistikerad mjukvara, en effektiv kombination för
autotranfusionsprocedurer.

Blodfyllnadscykeln i två steg:

Steg 1
Första fyllningen med 600 ml/minut
pumpen stannar tillfälligt vid initial upptäckt av erytrocyterna.

Steg 2
Andra fyllningen med 250ml/min efter att erytrocytskiktet har packats
så effektivt som möjligt.

Variabel hastighet i tvättcykeln:

en nivåsensor övervakar erytrocytkoncentratet
mjukvaran kontrollerar pumpens pulsationer av saltlösning in i ”klockan”
minimerar spill av erytrocyter
endast 250ml saltlösning krävs för en effektiv urtvättning av ovidkommande ämnen

VARJE PROCESS TAR 3 MINUTER OCH ALLTID MED 55-60% I HÄMATOKRIT
I SLUTPRODUKTEN.

Läs mer på medtronic.se