Thorax - Perfusion

Komplett kanylsortiment för thoraxkirurgi

För thoraxkirurgi, Ecmobehandling, Höger och vänster assist, och leverperfusion etc.

Medtronic fokuserar starkt på att hitta produktlösningar inom thoraxkirurgin som möter kirurgernas och perfusionisternas behov och som är till fördel för patienterna. Kombinationen mellan teknologisk kompetens, kliniskt godkänd design och ett nära samarbete med ledande kirurger är ett bra kännetecken på Medtronics uppfinningar inom kanlyltillverkningen.

Produktområdena inkluderar allt som behövs inom extra corporeal behandling. Andra utmärkande kännetecken är pediatriska kanlyler och kanyler med heparinyta, Cortiva ® BioActive Surface (CBAS).

För mer detaljerad information vänligen besök följande länk som leder till Medtronic.