Utbildning

Vi har återkommande utbildningsprogram för Autotransfusion

All utbildning planeras efter kundens behov och utbildas av våra specialister i samband med leverans och installation. Dessutom arrangerar vi vetenskapliga symposier för våra kunder inom våra specialområden.

Inom Autotransfusion har det arrangerats utbildningar i 14 år. Deltagarantalet har varit ca 80 personer/tillfälle. Deltagarna har varit från hela Norden. JoinTech Medical AB kommer anordna fler Autotransfusionsutbildningar framöver. Vi återkommer med nytt datum när nästa utbildning är bestämd.

För frågor:
Kontakta Emil Svensson
Mobil: 072 – 080 14 26
email: es@jointech.se