Thorax - Perfusion

Slangset

Kundanpassat och lätthanterliga slangset som även finns behandlade
med Cortiva- (CBAS) och Balans® Biosurface.

Mer information finns på Medtronic.com under Custom Tubing Packs