Thorax - Kirurgi

CO2 Diffuser

Materialet i spetsen är hydrophob så att den inte blir tät i porerna p.g.a. kontakt med blod/vätska. Har också en inbyggd ståltråd så man kan fixera den enkelt i det läge som man önskar.

Används vid bl.a. vid hjärtkirurgi för att fylla hålrummet med CO2 som har den effekten att den tränger bort luften i operationsområdet genom att CO2 är tyngre. Får man bort luften i såret på detta sätt så
minskar komplikationerna.

Genom flera studier så visar det sig att när man exponeras första gången av luft så kan det ge negativa effekter såsom ökning av bakterieinfektioner, värmeförlust, uttorkning och luftbubblor i blodet som skadar O2-känsliga delar i hjärna och hjärta.

CO2 försvinner till stor del innan den kommer ut i artärsystemet genom att den är lättlöslig i luft, resten resorberas snabbt.

Kan också användas inom bukkirurgi där man har samma negativa effekter.